Địa chỉ: 663 đường Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: ducdongdungquangha@gmail.com

HOTLINE

0944.58.1111
Tượng Bác Hồ 80cm thếp vàng

Tượng Bác Hồ 80cm thếp vàng

Liên hệ: 0944.58.1111
Tượng Di Lặc ngồi bệ rồng

Tượng Di Lặc ngồi bệ rồng

Liên hệ: 0944.58.1111
Tượng 3 ông Tam Đa thếp vàng

Tượng 3 ông Tam Đa thếp vàng

Liên hệ: 0944.58.1111
Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Liên hệ: 0944.58.1111
1 >

Hệ thống Showroom

xQR Code

Quét mã QR hoặc nhấn vào đây

0944.58.1111